70ème ny zanak’ampielezana Ambatomena Mananara (1946 – 2016)

Feno 70 taona amin’izao 2016 izao ny zanak’ampielezana Ambatomena Mananara, izany hoe ny taona 1946 – 2016.
Efa najoro ny komity hitantana ny hetsika amin’izany,
Ireto avy no mpiandraikitra ao anatiny :
Filoha : Ralambotiana Mamy
Filoha mpanampy : Razafindramisa Lala
Mpitantsoratra : Randriamarosoa Fidijaona
Mpitantsoratra ara-bola : Fanja (antsahabe)
Mpitahiry vola : Dr Rasandimanana Mparany
Misy vaomiera maromaro ao manampy sy mandrindra ny hetsika hatao amin’izany.

Antsam-panahy alahady 12 mai 2013

Ry havana,

Faly miarahaba anareo izahay tratrin’ny ny andro anio,

Ho fankalazana an’Andriamanitra sy ho fisaorana indrindra ny Mpitandrina mivady Ranaivoarisoa Edmond noho ny nahatratrarany ny Jobily fisotro-dronono dia hanatanteraka ANTSAM-PANAHY ny alahady 12 mai 2013 ny Tanora Teraka Ambatomena ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana.

Manomboka amin’ny 2ora sy sasany no fotoana, misy ireo antokom-pihira izay nasaina ho amin’izany, indrindra fa ny STK avy any Ambatomena Mananara.

Akoatra izay, dia ho avy eo koa ny Mpitandrina mivady Ranaivoarisoa Edmond hono izany fa vanim-potoana lehibe izany, manasa antsika rehetra izay tratr’antso ho tonga ry havana.

Farany misaotra indrindra ny rehetra, izay nikarakara sy nahatotosa ny Antsam-panahy.

Ny Tanora Teraka Ambatomena.

Fiarahabana

Faly miarahaba antsika amin’ny anaran’ilay Jesoa Kristy ry havana tratr’izao fotoana izao.

Faly izahay mpikarakara mandray anareo havana rehetra any Madagasika sy ny manerana an’izao tontolo izao, isika manana fiaviana avy ao Ambatomena Mananara, ny zanaka ampielezana FJKM Ambatomena Mananara, ireo izay nandalo tao amin’ny Tanora Teraka Ambatomena ary indrindra ireo izay mboa ao amin’izao fotoana izao.

Ary mbola faly koa izahay mpikarakara manolotra anao ity fitaova-tserasera vaovao vao avy no havaozina.

Ry havana, eto amin’ity site web ity isika no hizara ny vaovao izay tsara ho fantatra any amin’ny tsirairay, mba entina hampandrosoana ny fikambanana, hitadiavana hevitra vaovao hanatsarana indrindra ny any an-tanidrazana satria mamintsika loatra izany AMBATOMENA Mananara izany.

Makasitraka indrindra ny rehetra.

Mametraka veloma finaritra ho anareo indray.
Ny mpikarakara.

Nouveau site

Comme l’actuel site date déjà de 2003, la mise en place d’un nouveau site s’impose avec des nouvelles technologies.