70ème ny zanak’ampielezana Ambatomena Mananara (1946 – 2016)

Feno 70 taona amin’izao 2016 izao ny zanak’ampielezana Ambatomena Mananara, izany hoe ny taona 1946 – 2016.
Efa najoro ny komity hitantana ny hetsika amin’izany,
Ireto avy no mpiandraikitra ao anatiny :
Filoha : Ralambotiana Mamy
Filoha mpanampy : Razafindramisa Lala
Mpitantsoratra : Randriamarosoa Fidijaona
Mpitantsoratra ara-bola : Fanja (antsahabe)
Mpitahiry vola : Dr Rasandimanana Mparany
Misy vaomiera maromaro ao manampy sy mandrindra ny hetsika hatao amin’izany.

Nouveau site

Comme l’actuel site date déjà de 2003, la mise en place d’un nouveau site s’impose avec des nouvelles technologies.