Fiarahabana

Faly miarahaba antsika amin’ny anaran’ilay Jesoa Kristy ry havana tratr’izao fotoana izao.

Faly izahay mpikarakara mandray anareo havana rehetra any Madagasika sy ny manerana an’izao tontolo izao, isika manana fiaviana avy ao Ambatomena Mananara, ny zanaka ampielezana FJKM Ambatomena Mananara, ireo izay nandalo tao amin’ny Tanora Teraka Ambatomena ary indrindra ireo izay mboa ao amin’izao fotoana izao.

Ary mbola faly koa izahay mpikarakara manolotra anao ity fitaova-tserasera vaovao vao avy no havaozina.

Ry havana, eto amin’ity site web ity isika no hizara ny vaovao izay tsara ho fantatra any amin’ny tsirairay, mba entina hampandrosoana ny fikambanana, hitadiavana hevitra vaovao hanatsarana indrindra ny any an-tanidrazana satria mamintsika loatra izany AMBATOMENA Mananara izany.

Makasitraka indrindra ny rehetra.

Mametraka veloma finaritra ho anareo indray.
Ny mpikarakara.