70ème ny zanak’ampielezana Ambatomena Mananara (1946 – 2016)

Feno 70 taona amin’izao 2016 izao ny zanak’ampielezana Ambatomena Mananara, izany hoe ny taona 1946 – 2016.
Efa najoro ny komity hitantana ny hetsika amin’izany,
Ireto avy no mpiandraikitra ao anatiny :
Filoha : Ralambotiana Mamy
Filoha mpanampy : Razafindramisa Lala
Mpitantsoratra : Randriamarosoa Fidijaona
Mpitantsoratra ara-bola : Fanja (antsahabe)
Mpitahiry vola : Dr Rasandimanana Mparany
Misy vaomiera maromaro ao manampy sy mandrindra ny hetsika hatao amin’izany.