Hafatra

« Ny Ambanivohitrao »

Ry tanora mankamamy ny fiainana eto Iarivo
Na mpanalina hianao ary koa na mpanarivo
Izao no bitsika, fihino: « Zava-poana ny andronao »
Raha tsy mba hatoninao ‘lay ambanivohitrao.

Ny ambanivohitrao no toera-piandohana
Tsidiho fa aza ariana;
Na ho haingana na ho ela dia izy no hiafarana
Ka tokony ho vangiana.

Na manana hianao na oriory aza
Tsarovy ‘lay akany
‘Lay lasy nahabe, nikolo fahazaza.
Sy mbola hitrotro hatrany.

Fa izy no nitaiza ireo razanao fahiny.
Nahitana masoandro
Koa aza dia sondriana mandia iny lalan’iny
Sy be fangatak’andro.

Ny ambanivohitrao no ravaka Diamondra
Sy tena volamena
Koa hararaotinao ny ora sy segondra
Tiavo ilay Edena.

Fa rendrarendra ihany anie izao rehetra izao
Mamitaka ny saina
Fa loharanon’aina ny Ambanivohitrao
Ka aza dia malaina.

Ny ambanivohitrao, ny tanindrazanao
Dia bozaka sy ala.
Kanefa na dia izany, dia izy no anao
Tsy afaka miala

Hevero sy diniho ny toko’zay voambara
Ry tovo be lalao
Ny nofonao tomady, tsy maintsy miafara
Ambanivohitrao

Fa ho neninao tokoa raha ny ambanivohitrao
No havela hanirery sy ho lasa tany vao.
Fa ny tenanao mamangy dia efa zava-tsarobidy.
Ho an’ilay tanananao, misarim-bohitr’anjavidy.

René RALAMBOTIANA.

Ho anareo Tanora tsy nahafantatra azy,Itpkl RALAMBOTIANA RenĂ©, dia anisan’ny fototra namorona ny TTA izy, efa 60taona lasa izay : Telo mirahalahy ry zareo, niaraka tamin’Itpkl RALAMBOTIANA Charles, Dadan’i
Hoby, Filohan’ny NAMA androany, sy Dtoa Georges RALAMBOTIANA, Dadan’i Toky
Ry zareo hono no nanangana ny fikambanana mamehy antsika,miampy ny firotsahan’ny havana aman-tsakaiza rehetra….mandrak’ankehitriny.